Sky seen through an white window - 44717066
PLUS

Foto royalty free simili