Sky seen through an white window - 44717066
PREMIUM

Foto royalty free simili